Historia

Wszystko zaczęło się 23 lutego 2002 roku, kiedy to grupa miłośników fotografii w Katowicach powołała do działania Śląskie Towarzystwo Fotograficzne… 

Wspólne zajmowanie się fotografią na Śląsku potrzebne było praktycznie od czasu, kiedy fotografia stała się dostępna nie tylko dla wybrańców, ale praktycznie dla każdego.

Wystarczy wspomnieć o Katowickim Towarzystwie Fotograficznym, którego powstanie datuje się formalnie na 1978 rok, czy też o jeszcze wcześniej założonym Śląskim Towarzystwie Miłośników Fotografii powstałym w 1934 roku, na bazie którego po II wojnie światowej powstał Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – dzisiejszy Okręg Śląski Związku Polskich Artystów Fotografików.

Jednak cały czas istniała potrzeba czegoś mniej formalnego, gromadzącego nie tylko artystów, ale również (a może przede wszystkim) ludzi, którzy nie koniecznie już widzieli w sobie artystę fotografika, ale tym artystą marzyli, planowali kiedyś zostać lub po prostu zarazili się fotografią jako taką i tą „dolegliwością” mieli ochotę się dzielić z innymi.

Potrzebę taką szybko zaczęła dostrzegać grupa zrzeszonych właśnie w Okręgu Śląskim ZPAF fotografików życzliwie nastawionych do wszystkich, którzy wyrażali potrzebę doskonalenia swoich umiejętności w tej szlachetnej sztuce jaką jest fotografowanie. Ale nie tylko w szlifowaniu swoich umiejętności, lecz również w dzieleniu się zwykłą radością wynikającą z rejestrowania na światłoczułym materiale ulotnych chwil, niezależnie od tego, czy zarejestrowane obrazy stanowią dzieło sztuki czy są dokumentem rejestrującym rzeczywistość czy też stanowią zwykłą pamiątkę w albumie rodzinnym.

fot. Archiwa ŚTF

Genezy powstania Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego należy właśnie upatrywać w inicjatywie ZPAF-owych – Śląskich Artystów Fotografików – Andrzeja Koniakowskiego, Józefa Wolnego i Piotra Szymona, którzy wspólnie z kilkunastoma innymi miłośnikami fotografii, poznanymi między innymi na nieistniejących już dzisiaj w ówczesnej formie – internetowych listach dyskusyjnych, powołali je do życia.

Za datę powstania Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego uznaje się datę pierwszego oficjalnego spotkania, które odbyło się 23 lutego 2002 roku w ówczesnej siedzibie Okręgu Śląskiego ZPAF – w Katowicach przy ul. Warszawskiej, na którym gośćmi honorowymi byli właśnie Andrzej Koniakowski, Józef Wolny i Piotr Szymon.

fot. Bartosz Jastal

Część ludzi z towarzystwa odchodziła… byli i tacy, co po latach wracali. Pojawiali się też ciągle nowi. Po bibliotece spotkania przeniosły się do “Drewnianego Konika” a po jego likwidacji do pubu “Camelot”…  Z czasem nasze spotkania przyjęły mniej formalny charakter, ale ciągle fotografia jest tym, co nas łączy i stanowi zawsze główny nurt dyskusji.

fot. Barbara Langiewicz

Do ŚTF należeli na samym początku (w kolejności alfabetycznej): Tomasz Dziechciarz, Monika Fedelińska, Marcin Gasidło, Krzysztof Gołuch, Jacek Gruszczyński, Mirosław Grzegrzółka, Agnieszka Grzelak, Joanna Grzybowska, Rafał Hernicki, Waldemar Józwa, Andrzej Koniakowski, Michał Krawczyński, Tomasz Krzemiński – “Black Peter”, Jan Langer, Barbara Langiewicz, Dorota Lubocka, Agnieszka Łakomy, Irek “Mayky” Malcharczyk, Mateusz Michalik, Beata Nosal, Dominik Nowak, Marzena Paciej, Krzysztof Pniok, Adriana Pohl, Grzegorz Pyka, Victor Grados Romero, Robert Smyła, Sławek Sobczyk, Robert Stangrecki, Michał Szalast, Grzegorz Szmak – Paszkowski, Jakub Szymczyk, Alina Ślusarek, Marcin Tomalka, Adam Warcholiński, Adam Warchoł, Marek Wesołowski.

fot. Irek “Mayky” Malcharczyk – “Faktury”

Obecnie ŚTF nadal kultywuje zasadę, że to grupa przyjaciół, których łączy wspólna pasja. Nadal członkowie ŚTF spotykają się, aby nie tylko rozmawiać o fotografii, ale również ją robić. Stąd wspólne inicjatywy plenerowe, wystawy i aktywna obecność w mediach elektronicznych i portalach społecznościowych.