ŚTF-owe Zdjęcie Miesiąca

1Jeden rok trwała zabawa…

… czyli dwanaście (12) miesięcy!

259Dwieście pięćdziesiąt dziewięć zdjęć nadesłano na konkurs łącznie – w tym:

3Trzy zdjęcia wycofano z konkursu przed ich opublikowaniem na FB

31Trzydziestu jeden różnych Autorów (Autorek) wzięło udział w dwunastu miesięcznych edycjach zabawy

9Dziewięciu różnych Autorów (Autorek) wygrywało! W tym 4 (czworo) dwukrotnie i raz 2 (dwóch) ex-equo

Październik 2021 / Listopad 2021 / Grudzień 2021 / Styczeń 2022 / Luty 2022 / Marzec 2022 / Kwiecień 2022 / Maj 2022 / Czerwiec 2022 / Lipiec 2022 / Sierpień 2022 / Wrzesień 2022