Andrzej Koniakowski

“Człowiek niezwykły, oddany fotografii sercem i umysłem.

Wiem o tym doskonale, bo przez lata widziałem jak wiele czasu i energii poświęcał pracy w okręgu Śląskim Związku Polskich Artystów Fotografików. Wiedza, umiejętności i pasja Andrzeja połączone z życzliwością, zawsze go wyróżniały. Nie zawaham się użyć dziś słowa… Mistrz.

Fotografia jest ścieżką osobistego rozwoju. Andrzej doskonale o tym wiedząc zawsze pomagał młodym adeptom fotografii widząc w tym wartość uniwersalną.
Dzięki Andrzejowi wiem, że dobra fotografia tak jak dobra literatura jest pretekstem by zmierzyć się z ideą i wartościami”.

Józef Wolny

fot. Arkadiusz Bała

Andrzej Koniakowski to niezmiernie zasłużony dla środowiska fotograficznego na Śląsku człowiek. Jego zasługi dla fotografii Śląska są nieocenione. Andrzej jest również mistrzem dla nas – dla Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Poniżej link do – niestety nieaktualizowanej już ze względu na stan zdrowia Andrzeja – strony z Jego komentarzami.

Strony kultowej…

www.andrzej.koniakowski.stf.katowice.pl

fot. Z archiwów Andrzeja Koniakowskiego